Om Långlyckan


Långlyckan ligger i byn Skästra i Järvsö, mi Hälsinglands hjärta, omgivet av blåa berg och ståtliga träslott som minner om fornstora dagar då linet gjorde de självständiga bönderna rika.
Då, för att visa upp sin rikedom lät man dekorera sina gårdar med fantastiskt måleri som finns bevarat än idag. Unesco har bedömt sju av dessa gårdar att vara av särskilt värde för världen och har tagit upp dem på deras World Heritage list under rubriken “Decorated Farmhouses of Hälsingland” .

Men mönstren är bundna till väggar, tak, möbler och golv. Därför har Långlyckan påbörjat ett arbete att föra över delar av denna mönsterskatt till textilier och bruksvaror så att fler kan ta del av vad som gömmer sig på dessa gårdar.

Om du vill bli återförsäljare för Långlyckan  eller undrar över något, skicka ett mail till:

langlyckan@langlyckan.se

eller ring +46 (0) 73 6561878